VÆRKER

Eksempler på værker i privateje


Parti fra Hellebæk, sign., 1850erne, olie, 48,5x69 cm.

Motivet er sandsynligvis fra Hellebæk på det sted hvor Sjølundsparken nu ligger.

Parti fra Trørød, sign., 1850erne, olie, 50x73 cm.

Tv. ses det nu nedrevne skovløberhus i Trørød Skovs syd-vestlige hjørne v/Trørødvej-Caroline Mathilde Vej. De to bondehuse i maleriets midte eksisterer stadig. Vejen i forgrunden er Frydenlundsvej, i baggrunden skimtes Øresund. 

Foto: Ole Tage Hartmann

Udsigt ved Bellevue, sign., dat. 1856, olie, 39x62 cm.

Brand på Adolphs Plads bag Børsen. Natten mellem den 20 og 21 December 1856, usign. og udat., olie, 21x32 cm.

Kronborg Slot set nord for Helsingør, sign., ca. 1859, olie,

21x31 cm.

Helsingør og Kronborg set fra Trykkerdammen, sign.,

1859, olie, 29x44,5 cm.

Kystlandskab, sign., dat. 1859, akvarel, gouache, 

18x26 cm.

Hesselagergaard i Fyen, sign., dat. 1849, pen, 21,5x23 cm.

Plantestudie. Stynede popler ved Rund-

forbi, sign., dat. 1844, bly, 20,3x16 cm.

Dyrehaven, sign., ca. 1852, akvarel, sepia, 20,6x27,3 cm.

Julebækhuset ved Hellebæk, sign., dat. 1849, pen, 21,2x30 cm.

Fredensborg Slot. Litografi, 1859. L. Messmann del.,

J. Hellesen lith. Em. Bærentzen & Co., lith.Inst.
Ludvig Messmann er repræsenteret på følgende museer:


Københavns Bymuseum; Øregaard Museum; Statens Museum for Kunst - Kobberstiksamlingen; Det Kgl. Bibliotek-Billedsamlingen; Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek; Danmarks Kunstbibliotek -Samlingen af Arkitekturtegninger; Frederiksborgmuseet; Jægerspris Slot; Museet på Sønderborg Slot; Faaborg Kulturhistoriske Museer; Handels- og Søfartsmuseet, Helsingør; Helsingør Bymuseum; Museet på Koldinghus; Roskilde Museum; Holbæk Museum; Frederiksberg Kommune - Rådhuset, Fuglsang Kunstmuseum, Nationalmuseet i Stockholm; Göteborgs stadsmuseum; Malmö Museum; Kungliga Biblioteket/Bildsamlingen, Stockholm; Nasjonalgalleriet, Oslo; British Museum.Carl Ludvig Ferdinand Messmann